Regler

16-18 APRIL : BOKA NU!

Regler

REGLER PÅ WINGLAN

§ 1.1 Varje deltagare förbinder sig att följa Winglans gällande regler. Winglan förbehåller sig rätten av när som helst ändra dessa utan föregående meddelande. Uppdateringar av reglerna publiceras så snart det är möjligt på hemsidan.

§ 1.2 Varje deltagare förbinder sig att följa eventuella instruktioner från Winglan crew.


2) BILJETTER

§ 2.1 Varje biljett är giltig för en persons inträde med en dator till evenemanget. I priset ingår en sittplats med tillhörande stol samt rätten att vistas i hallen under hela evenemanget, enligt de öppettider som anges på webbplatsen.

§ 2.2 Betalda biljetter återköpes ej. Sjukdom eller annan oförutsedd händelse ger inte rätt till återbetalning.

§ 2.3 Skulle evenemanget av något skäl ställas in kommer bokad biljett gälla för nästa evenemang, alternativt att återbetalas till den person som beställt biljetterna.

§ 2.4 Vid bokning är man skyldig att uppge korrekta personuppgifter.

§ 2.5 Eventuella avbrott i el- eller datornät ger inte rätten till ersättning eller återbetalning av biljettpriset. Det händer att aktiviteter, föreläsningar och annat blir inställt av olika orsaker. Eventuell inställd eller utebliven del av evenemanget eller annan utfästelse ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av biljettpriset.

§ 2.6 De personuppgifter som du har lämnat vid registreringen lagras inte.


3) DELTAGANDE PÅ EGEN RISK

§ 3.1 Deltagande i evenemanget Winglan sker på egen risk.

§ 3.2 Följ våra regler, uppträd lugnt, ät och sov ordentligt.

§ 3.3 Winglan är inte ansvarig för deltagares eventuella ekonomiska förluster i samband med Winglan, direkt eller indirekt, exempelvis vid inställt evenemang, elproblem eller motsvarande.

§ 3.4 Winglan ansvarar ej för deltagarnas personliga tillhörigheter och utrustning. Lämna inte små värdefulla saker obevakade!


4) EL OCH NÄTVERK

§ 4.1 Varje deltagare ska vara medveten om att avbrott och störningar under evenemanget kan uppstå i elförsörjning och datanätverk. Winglans crew försöker åtgärda eventuella problem efter bästa förmåga. Avbrott ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av erlagt biljettpris, varken helt eller delvis.

§ 4.2 Det är inte tillåtet att medföra ljudanläggningar eller större högtalare. För att få ned ljudnivån och strömförbrukningen är det hörlurar som gäller.

§ 4.3 Det är inte tillåtet att sätta upp egna WLAN-accesspunkter för trådlöst nätverk.

§ 4.4 Om en deltagares dator orsakar problem i nätverket, så förbehåller vi oss rätten att neka access till nätverket tills problemet är åtgärdat.

§ 4.5 Varje deltagare ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda nätverket mot spridning av datavirus, spyware och liknande. Alla ska ha ett antivirusprogram och brandvägg installerat.


5) ÖVRIGT

§ 5.1 Alkohol och droger hör inte hemma på Winglan. Berusade och/eller på annat sätt påverkade personer släpps inte in. Påverkade personer kommer att avvisas från området.

§ 5.2 Det är inte tillåtet att på något sätt bygga egna bord eller att bygga ut de befintliga borden.

§ 5.3 Allt kablage tillhörande Winglan får ej vidröras eller modifieras.

§ 5.4 Rekomenderad ålder för att deltaga på Winglan är 13år, om deltagaren är under 18 år skall målsman ska informeras om dessa regler.

§ 5.5 Brott mot svensk lag leder till polisanmälan och omedelbar avhysning från området i väntan på polis.

§ 5.6 Affischering eller på annat sätt spridande av reklam, propaganda eller liknande budskap inom event området är inte tillåtet utan särskilt tillstånd från Winglan.

§ 5.7 Du måste kontinuerligt städa din plats och lägga pant burkar på rätt plats. Innan du lämnar hallen tar du med de sopor som finns vid din plats och lämnar dessa i någon av de säckar som står uppställda för detta ändamål.

§ 5.8 Winglan har rätt att sätta upp nätverkskameror för publicering på webben samt att publicera foton/film tagna inne på och utanför Winglan på webben utan ytterligare tillstånd från deltagare som eventuellt kommer med på bild.